Πληροφορίες

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Α.Φ.Μ.
099222513

Δ.Ο.Υ.
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.
42346/56/Β/03/11

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.
11220036000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5ο Χλμ. Ε.Ο. Νεάπολης - Κοζάνης, Νεάπολη, Τ.Κ.50 001

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
+(0030) 24680 47000 &

+(0030) 24680 47080

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
+(0030) 24680 47001

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
http://www.mabiz.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
info@mabiz.gr

Ιστορικό της εταιρίας

UNDER CONSTR

Σήμερα

UNDER CONSTR